CÔNG TY FRESCOL TUNA VIỆT NAM

  • Khu B- Khu công nghiệp Nam Cấm, Tỉnh lộ 536, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam View on Map